Navigácia
Kontakt na nás

ELSON s.r.o
Družstevná 5
831 04 Bratislava
Slovenská republika
tel.: +421(2)55562043
mob.:+421(948)040667
e-mail: info@elson.sk

nájdite si nás na mape

Otváracie hodiny
Untitled Document
pondelok - piatok
14:00 - 17:00
Hľadanie
Vyhľadať text

Informace

prehlasenie o ochrane udajov

Spoločnosť Elson, s.r.o. ( www.elson.sk ) je zainteresovaná na ochrane Vašich osobných údajov. Môžete navštíviť väčšinu stránok na našom servery a pri tom nemusíte o sebe poskytnúť žiadne informácie.

Niekedy však informácie potrebujeme aby sme Vám mohli poskytovať požadované služby a v tomto prehlásení je vysvetlené, ako sú v týchto situáciách údaje zhromažďované a využívané. Toto prehlásenie o zásadách ochrany osobných údajov platí len pre server www.elson.sk , neplatí pre iné weby, produkty ani služby online alebo offline spoločnosti ELSON s.r.o. Zhromaždenie osobných údajov o zadaní informácií, ktoré slúžia k Vašej identifikácií (osobných údajov), alebo informácií, ktoré nám umožnia kontaktovať Vás, budete v prípade potreby požiadaný. Obecne sú tieto informácie vyžadované v prípadoch, keď sa registrujete pred účasťou v súťaži, pred objednaním elektronického bulletinu alebo pred vstupom na prémiový web s obmedzeným prístupom, pri prihlásení na akciách alebo školení, či pri nákupe alebo registrácií produktu spoločnosti ELSON s.r.o. ( www.elson.sk ). Osobné údaje zhromažďované na Server ELSON s.r.o. ( www.elson.sk ) sa často obmedzujú na e-mailovú adresu, jazyk, zem alebo miesto, ale môžu zahrnovať aj ďalšie informácie v prípade, že budú nutné k poskytnutiu Vami požadovanej služby. Server ELSON s.r.o. ( www.elson.sk ) tak isto zhromažďuje určité informácie o hardware a software Vášho počítača. Patria sem: adresa IP, typ prehliadača, operačný systém, názov domény, doby prístupu a adresy odkazovaných webových serverov. Tieto informácie slúžia k prevádzke služby, k jej skvalitneniu a k poskytnutiu obecných štatistických údajov ohľadne využívania serveru ELSON s.r.o. ( www.elson.sk ). Server ELSON s.r.o. ( www.elson.sk ) taktiež zhromažďuje informácie o tom, ktoré stránky serveru užívatelia navštívili. Tieto údaje o návštevnosti sú identifikované iba jedinečným ID a nie sú nikdy spojované s osobnými informáciami, pokiaľ k tomu užívateľ nedá súhlas podľa dole uvedeného popisu. Použitie osobných údajov, hlavné dôvody pre použitie Vašich osobných údajov: a.) Zaistenie toho, aby bol obsah nášho serveru relevantný potrebám užívateľa. b.) Poskytovanie služieb ako napríklad bulletinu, akcii, školenia alebo softvéru, ktoré si vyžiadate alebo ktoré si rozhodnete kúpiť. c.) Pomoc pri vytvorení a publikovaní obsahu, ktorý najviac zodpovedá potrebám zákazníka. d.) Možnosť upozorniť na upgrade produktu, špeciálnej ponuky, aktualizácie informácií a ďalšie nové služby spoločnosti ELSON s.r.o. ( www.elson.sk ) pokiaľ o to požiadate. e.) Umožniť prístup do príslušných oblasti nášho serveru s obmedzeným prístupom. Dáta o návštevnosti serveru zlúčime s anonymnými demografickými informáciami pre účely výskumu s následnou možnosťou použitia súhrnných informácií, aby sme mohli ponúkať relevantnejší obsah. V niektorých obmedzených častiach serveru ELSON s.r.o. ( www.elson.sk ) skombinujeme s Vaším súhlasom údaje o návštevnosti s Vaším obsahom informáciami, aby vám mohli poskytovať prispôsobený obsah. Pokiaľ súhlas neudelíte, nebudeme Vám prispôsobené služby poskytovať a nezahrnieme Vaše osobné informácie do údajov o návštevnosti. Spoločnosť ELSON s.r.o. ( www.elson.sk ) príležitostne najíma ďalšie spoločnosti, ktoré im menom dodávajú služby v obmedzenom rozsahu. Medzi tieto služby patrí balenie a doručovanie objednávok, odpovedanie na dotazy zákazníkov týkajúce sa produktu alebo služieb, odosielanie poštových zásielok a spracovanie registrácií u príležitosti rôznych akcií. Tieto spoločnosti budú mať k dispozícií iba také informácie, ktoré potrebujú k tomu, aby mohli dodať príslušnú službu, a tieto informácie nesmú použiť k iným účelom. Spoločnosť ELSON s.r.o. ( www.elson.sk ) môže dať vaše osobné údaje k dispozícií v prípade že to vyžaduje zákon, alebo v dobrej viere, že je taký postup nutný: a.) v prípade, že bude nutne vyhovieť súdnym výnosom alebo súdnym sporom, jeho spoločnosť ELSON s.r.o. ( www.elsn.sk ) alebo príslušný server b.) z dôvodu ochrany a obhajoby práv alebo majetku spoločnosť ELSON s.r.o. ( www.elson.sk ) a ich webových serverov c.) v prípade nutnosti učiniť za naliehavých okolnosti kroky k ochrane osobnej zabezpečenosti zamestnancov spoločnosti ELSON s.r.o. ( www.elson.sk ), užívatelia produktu alebo služieb ELSON s.r.o. ( www.elson.sk ) alebo iných osôb. Vaše údaje môžu byť uložené a spracované v SR alebo v inej zemi, kde má sídlo spoločnosť ELSON s.r.o. ( www.elson.sk ) v jej pobočke, pridruženej organizácií alebo zástupcovi a použitím tohto serveru dávate súhlas s takým prenosom informácií mimo Vašej zeme. Spoločnosť ELSON s.r.o. ( www.elson.sk ) dodržuje rámec zabezpečenia stanovený americkým ministerstvom obchodu, ktorý sa týka zhromažďovania, používania a uchovania dát z Európskej únie. Riadenie osobných údajov po zaregistrovaní alebo v prípade poskytnutia osobných údajov spoločnosti ELSON s.r.o. ( www.elson.sk ) iným spôsobom, nebude server ELSON s.r.o. ( www.elson.sk ) zdieľať tieto informácie bez Vášho zvolenia s ďalšími stranami za okolnosti iných, než boli vyhradené viac. Tieto informácie budú použite iba pre vyššie uvedené účely. Pri registrácií máte tak isto možnosť povedať akým spôsobom by mala prebiehať komunikácia medzi serverom ELSON s.r.o. ( www.elson.sk ) a Vami. Po registrácií prejdite na stránku personalizácia a v časti možnosti kontaktov zadajte svoje predvoľby. Na tejto stránke je možné sa rozhodnúť, aké informácie chceme obdržať a akým spôsobom. Alebo nám môžete zrušením zaškrtnutého políčka oznámiť, aby sme vás nekontaktovali. Zo serveru ELSON s.r.o. ( www.elson.sk ) môžete pravidelne dostávať e-mailové správy s informáciami týkajúcimi sa technických služieb alebo problémov so zabezpečením, ktoré súvisia s Vami požadovaným produktom alebo službami, alebo potvrdením, že ste si produkt alebo služby vyžiadali. Odber týchto e-mailových správ nieje možné zrušiť, pretože sú požadované za základnú súčasť Vami požadovaných služieb. Prístup k osobným údajom, naša spoločnosť poskytne všetkým zákazníkom prostriedky k zaisteniu správnosti a aktuálnosti osobných údajov. Ak sa zaregistrujete na servere ELSON s.r.o. ( www.elson.sk ) alebo sa prihlásite k odberu bulletinu, môžete svoje osobné údaje skontrolovať a upraviť v stredisku personalizácia. Budete požiadaný o zadanie hesla služieb, bez ktorého osobné informácie nieje možné zobraziť. V personalizácií môžete urobiť nasledujúce kroky: zobraziť a upraviť osobné údaje, ktoré ste na servery ELSON s.r.o. ( www.elson.sk ) poskytli. Zadať informácie o tom, či chcete zo serveru ELSON s.r.o. ( www.elson.sk ) dostávať marketingové informácie. Prihlásiť sa k odberom elektronických bulletinov o našich produktoch a službách alebo tento odber zrušiť. Niektoré služby na serveru ELSON s.r.o. ( www.elson.sk ) môžu zhromažďovať informácie, ktoré niesu prístupné v personalizácií. V takýchto prípadoch však máte k osobným údajom prístup kontaktovaním serveru ELSON s.r.o. ( www.elson.sk ) podľa popisu na konci tohto dokumentu alebo prostredníctvom možností prístupu popísaných v danej službe. Zabezpečenie osobných údajov. Server ELSON s.r.o. ( www.elson.sk ) je zaviazaný zachrániť bezpečnosť vašich osobných informácií. Používame rôzne zabezpečovacie technológie a postupy, ktoré nám pomáhajú chrániť vaše osobné informácie pred neoprávneným prístupom, použitím alebo odhalením. Osobné informácie máme napríklad uložené na serveroch s obmedzeným prístupom, ktoré sú umiestnené v kontrolovaných prevozoch. Pri prenose citlivých informácií (napríklad číslo platobnej karty) cez internet ich chránime pomocou šifrovania, napr. protokolom SSL (Secur Socket Layer). Používanie súboru cookie .Pokiaľ určitá osoba navštívi náš server, je do počítača tohto zákazníka umiestnený súbor cookie (pokiaľ zákazník tieto súbory prijíma) alebo je tento súbor prečítaný, pokiaľ tento zákazník tiež server navštívil. Jedným z využitia súboru cookie je pomoc pri zhromažďovaní štatistických údajov o návštevnosti serveru podľa hore uvedeného popisu. Pomocou súboru cookie taktiež zhromažďujeme informácie o tom, na ktorý odkaz buletinu zákazník klikol. Tieto informácie slúžia k tomu, aby zákazníkom posielali také informácie, o aké budú mať záujem. Informácie sú zhromažďované v celku a nikdy niesu spojené s osobnými informáciami. Pri doručovaní súboru cookie môžu pomáhať webové signály označované tak ako technológie clear gif alebo akčné príznaky. Táto technológia nám umožní zistiť, koľko návštevníkov kliklo na webovú stránku serveru ELSON s.r.o. ( www.elson.sk .) na kľúčové prvky (napr. odkazy alebo grafické prvky) túto technológiu nepoužívame k získaniu vašich osobných informácií, je to nástroj, s ktorým zhromažďujeme úhrnné štatistické údaje o využití webového serveru ELSON s.r.o. ( www.elson.sk .). Tieto údaje môžeme zdieľať s partnerskými spoločnosťami, ale neumožňujeme iným spoločnostiam umiestňovať na naše servery súbory clear gif. Ak sa rozhodnete navštíviť prehliadač tak, aby neprijímal súbory cookie zo serveru ELSON s.r.o. ( www.elson.sk .), bude môcť zobraziť príslušný text na obrazovke, nebude však mať k dispozícií možnosť individuálne upravených návštev na server a ani sa nebude môcť prihlásiť k odberu sluzieb poskytovaných na tomto servery. Zmeny v tomto prehlásení. Toto Prehlásenie o zásadách ochrany osobných údajov na servere ELSON s.r.o. ( www.elson.sk .) môže byť príležitostne aktualizované. V takomto prípade sa zmení aj dátum poslania, aktualizácia poslania je v jeho hornej časti. Poznámka o týchto zmenách bude k dispozícií na servere ELSON s.r.o. ( www.elson.sk .) s nápadným označením.

| Autor: Michal Ondreička | Vydáno dne 02. 03. 2009 | 6677 přečtení | Počet komentářů: 1647 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálne
17.11.2013: www
toto je naša dočasná stánka, na novej sa pracuje, prosím kontaktujte nás emailom či telefonicky, ďakujeme

29.05.2008: update
po dlhšom čase znovu spúšťame stránku a uploadujeme nové informácie, za pochopenie ďakujeme

26.07.2004: SENCOR
Predstavujeme novú značku klimatizačných jednotiek v našej ponuke. SENCOR
Anketa
páči sa Vám nový vzhľad našich stránok?

Je to super! (5387 hl.)
 
Zaujímavá zmena. (2354 hl.)
 
Hmmm, nič, moc. (2179 hl.)
 
Je to hrôza! (2326 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 12246

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server